Zgłoś się do projektu "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"!

Jak zbudować świat, w którym fundamentalne prawa wszystkich ludzi są faktyczne przestrzegane? Pierwszy krok to edukacja na rzecz praw człowieka, drugi - mobilizacja lokalnych społeczności.

Celem projektu „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” jest zbudowanie sieci świadomych liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego posiadających motywację i kompetencje, by mobilizować swoje lokalne społeczności na rzecz świata wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy.

Do udziału w projekcie Amnesty International zaprasza edukatorów i edukatorki oraz aktywistów i aktywistki, którzy chcą wykorzystać scenariusze zajęć zawarte w publikacji „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi – pakiet materiałów edukacji praw człowieka” w pracy z młodzieżą. Publikacja nie tylko wyposaży Was w wiedzę o współczesnych migracjach oraz prawnych uregulowaniach dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, ale również pomoże zdobyć kompetencje w obszarze krytycznej analizy przekazów medialnych i mobilizowania lokalnych społeczności na rzecz praw człowieka.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Otrzymają one nie tylko egzemplarz publikacji, ale także materiały promocyjne i akcyjne (plakaty, ulotki, wlepki, etc.) oraz wsparcie merytoryczne Amnesty International.

Więcej informacji:
Katarzyna Tekień – koordynatorka edukacji praw człowieka
e-mail: katarzyna.tekien@amnesty.org.pl
kom. 697-706-325


Projekt „Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.