Zgłoś się do programu "Praktyka dla praktyka"!

"Praktyka dla praktyka" to inicjatywa, której celem jest umożliwienie pracownikom bibliotek publicznych zdobycia doświadczenia oraz poznawania specyfiki pracy różnych placówek bibliotecznych w trakcie tygodniowych wymian. Program wspiera rozwój zawodowy bibliotekarzy dając okazję do zdobywania doświadczeń w trakcie wymiany pracowniczej i job shadowingów między instytucjami. 

Wymiana to niepowtarzalna okazja do rozwoju zawodowego pracowników bibliotek poprzez zdobywanie i wymianę doświadczeń oraz inspiracji. Praktyk poznaje środowisko bibliotekarzy w innych miastach, zdobywa nowe kontakty, poznaje inne standardy, zdobywa nowe umiejętności. Obserwuje pracę innej biblioteki oraz poznaje specyfikę środowiska czytelników w innym miejscu. Wymiana daje możliwość innego spojrzenia i zobaczenia swojej pracy z nowej perspektywy.

Program realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. W obecnej, IV edycji programu, nabór będzie prowadzony do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.

Program został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie praktykadlapraktyka.pl.