Zgłoś się do nowej edycji projektu "Link do przyszości"!

Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonimy 100 instytucji, w których w okresie między 15 września a 30 listopada br. odbędzie się 200 warsztatów z kodowania prowadzonych przez profesjonalistów "Linku do przyszłości" – młodych entuzjastów programowania.

Do udziału w projekcie uprawnione są instytucje z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, które w poprzedniej edycji projektu (jesień 2015) nie organizowały warsztatów z profesjonalistami. Oceniając zgłoszenia będziemy brać pod uwagę przede wszystkim potencjał danej organizacji do kontynuowania zajęć w ramach Lokalnego Klubu Kodowania po warsztatach. Wyniki rekrutacji opublikujemy na stronie projektu do 15 września.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.