Zgłoś bibliotekę do projektu "DigitalKids - plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych"

Goethe-Institut w Warszawie poszukuje wśród bibliotek dla dzieci i młodzieży w Polsce partnerów, którym szczególnie bliska jest tematyka:

  • dzieciństwo 2.0,
  • interaktywny pokój dziecięcy,
  • ewolucja cyfrowa,
  • skutki transformacji cyfrowej w życiu codziennym dzieci i młodzieży,
  • edukacja medialna.

W porozumieniu z wybranymi bibliotekami Goethe-Institut w Warszawie sfinansuje utworzenie w ich pomieszczeniach mobilnej sali zabaw interaktywnych (hardware, software, elementy dekoracji, organizacja ewentualnych wydarzeń). Po zakończeniu projektu wyposażenie sali pozostanie w dyspozycji biblioteki uczestniczącej w projekcie.

Sala zabaw interaktywnych wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt komputerowy z dopasowanymi do grupy docelowej komponentami: aplikacjami, ofertą gamingową, oprogramowaniem na komputery i konsole. Znajdą się tam również interaktywne zabawki elektroniczne. Salę zabaw interaktywnych w wybranej bibliotece prowadzić będzie pracownik biblioteki lub osoba wskazana przez bibliotekę, szczególnie zainteresowana tematyką edukacji medialnej, która będzie koordynować pracę z dziećmi w ramach projektu oraz udzielać informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym.

Projektowi będzie towarzyszyć cykl wydarzeń dla dorosłych, poświęcony edukacji medialnej, z udziałem polskich i niemieckich ekspertów (treści: cyfrowe światy dziecka, „big data“ i ich wpływ na dzieci, interaktywny pokój dziecięcy – krytyczna analiza, dzieciństwo 2.0, prawa dziecka w Internecie, bezpieczeństwo w sieci).

  • Cel projektu: uwrażliwienie na temat dzieciństwa w usieciowionej, cyfrowej codzienności oraz krytyczna analiza zjawiska.
  • Grupy docelowe: dzieci w wieku około 8 - 12 lat; rodzice; osoby i organizacje działające w obszarze edukacji medialnej.
  • Czas trwania projektu: do końca 2021 r.
  • Warunki uczestnictwa w projekcie: udostępnienie odpowiedniej przestrzeni (ok. 12 m2); zainteresowanie tematyką ewolucji cyfrowej w życiu codziennym dzieci i młodzieży; zapewnienie opieki medialno-pedagogicznej w czasie trwania projektu.

Więcej informacji o projekcie "DigitalKids - plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych" znajduje się na tej stronie.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt: bibliothek-warschau@goethe.de.

Zgłoszenia do projektu w formie krótkiego listu motywacyjnego (maks. 1 strona formatu A4) prosimy przesłać na adres: bibliothek-warschau@goethe.de.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15.02.2021 r.

Biblioteki zakwalifikowane do projektu otrzymają pisemne potwierdzenie do 22.02.2021.

***

Zobacz wystąpienie zapowiadajace projekt "DigitalKids - plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych" na wydarzeniu online "Para-buch! Książka w ruch! Jak wprowadzać dzieci w świat nauki i dziedzin STEM?", podsumowującym projekt "Para-buch! Książka w ruch!":