Zaprogramuj przyszłość – rekrutacja na szkolenia dla edukatorów programowania

Szkolenia trwają 32 godziny i przygotowują do pełnienia roli lokalnych liderów aktywizacji cyfrowej. Podczas szkoleń organizatorzy przybliżą uczestnikom metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz podpowiedzą, jak upowszechniać edukację cyfrową w swoim regionie. 

Informacje o rekrutacji oraz terminach szkoleń znajdują się na tej stronie:
http://zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/formularz-edukatorzy

 

„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej realizowany przez  Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli i 450 edukatorów, w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania uczniów klas 1-3. Pozwoli im to na prowadzenie ciekawych zajęć z programowania dla swoich podopiecznych, dzięki czemu blisko 20 000 dzieci z małych miejscowości i wsi nauczy się programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce. 
„Zaprogramuj Przyszłość” to 9 projektów regionalnych, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.