Zapraszamy na I Ogólnopolskie Forum Edukatorów Finansowych

Forum przeznaczone jest dla trenerów i edukatorów aktywnych w dziedzinie edukacji finansowej. Uczestnicy Forum będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi trenerami i edukatorami, podnieść swoje umiejętności oraz zdobyć nową wiedzę, którą w praktyczny sposób będą mogli zastosować w swojej pracy.

Organizatorem wydarzenia jest Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) - nieformalna grupa instytucji i organizacji zaangażowanych w edukację finansową na co dzień. Informacje o wizji i misji PREF są dostępne na stronie: http://edufin.pl/index.php/partnerstwo-na-rzecz-edukacji-finansowej.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://mfc.org.pl/pref/
Uwaga: uczestnicy spoza Warszawy mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu.

Kontakt: 
Magdalena Hojnor
magda.hojnor@fiiw.pl 
22 225 25 48