Zapraszamy do udziału w projekcie „Biblioteka online – program szkoleniowy”!

Pandemia spowodowała spektakularne zmiany w niemal każdej dziedzinie życia. Dla wielu osób funkcjonowanie w sferze online, praca zdalna i komunikowanie się na odległość stały się standardem. Nie wszyscy jednak potrafili się odnaleźć w nowej dla nich sytuacji. Bardzo prawdopodobne jest też, że część zmian okaże się trwała i będą one wymagać stałego rozwijania kompetencji, by móc dalej sprawnie funkcjonować online i pomagać w tym innym.

Dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do projektu   „Biblioteka online – program szkoleniowy”, w którym – z pomocą doświadczonych trenerów (bibliotekarzy-praktyków) – pomożemy Wam przygotować w Waszych bibliotekach ofertę edukacyjnych i twórczych działań online dla różnych grup mieszkańców.

CO OFERUJEMY?

  • program szkoleniowy realizowany zdalnie i prowadzony przez doświadczonych trenerów, będących jednocześnie praktykami pracującymi w bibliotekach,
  • możliwość zdobycia nowych kompetencji, umożliwiających skuteczniejsze działanie zespołu biblioteki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz przeniesienie części działań bibliotecznych do sfery wirtualnej,
  • wsparcie konsultacyjne trenerów w opracowaniu planu i wdrożeniu działań biblioteki online,
  • dostęp do zasobów FRSI dotyczących działań biblioteki online (webinariów, screencastów, tutoriali itp.), 
  • materiały promocyjne (zestaw grafik do publikowania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, informujących o działaniach online biblioteki).

CZEGO OCZEKUJEMY?

  • oddelegowania do udziału w projekcie dwóch osób, które chcą nauczyć się posługiwania się narzędziami cyfrowymi przydatnymi do współpracy w zespole bibliotecznym i kontaktu z użytkownikami oraz które już prowadzą lub chcą prowadzić działania zdalne dla różnych grup odbiorców biblioteki,
  • zapewnienia udziału oddelegowanych osób w dwóch modułach szkoleniowych (każdy moduł złożony z trzech spotkań online oraz pracy indywidualnej i zespołowej pomiędzy spotkaniami),
  • opracowania i wdrożenia planu działań biblioteki online zgodnie z przygotowanym przez nas wzorem,
  • promowania działań zrealizowanych w trakcie projektu (pierwszych elementów planu działań biblioteki online) na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, w tym na portalu www.labib.pl,
  • przygotowania miejsca pracy dla oddelegowanych osób: komputera z dostępem do internetu i z funkcjami umożliwiającymi aktywny udział w spotkaniach online (obraz z kamery, dźwięk),

CZAS TRWANIA ORAZ PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ:

Każda osoba biorąca udział w projekcie weźmie udział w 18 - godzinnym szkoleniu online (podzielonym na sześć spotkań). Program szkoleniowy składa się z dwóch modułów: pierwszego ogólnego oraz drugiego poświęconego działaniom dla wybranej (spośród czterech) grupy użytkowników biblioteki: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Szkolenia (warsztaty w formie online) zostały zaplanowane w następujących terminach:

I moduł: zajęcia (od połowy lipca do połowy sierpnia) – cztery grupy:
Grupa A: 14 lipca ,21 lipca, 28 lipca 2020 r.
Grupa B: 16 lipca, 23 lipca, 30 lipca 2020 r.
Grupa C : 15 lipca, 22 lipca, 29 lipca 2020 r.
Grupa D: 4 sierpnia, 11 sierpnia,18 sierpnia 2020 r. 

II moduł: zajęcia (wrzesień) – cztery grupy (każda grupa uczestniczy w warsztatach dotyczących działań dla innej grupy użytkowników biblioteki):
Grupa A: 10 września, 17 września, 24 września 2020 r. (seniorzy)
Grupa B: 10 września, 17 września, 24 września 2020 r. (dzieci)
Grupa C: 7 września, 14 września, 21 września 2020 r. (młodzież)
Grupa D: 7 września, 14 września, 21 września 2020 r. (dorośli)

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w naborze do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://bit.ly/biblioteka-online-program-szkoleniowy 

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2020 r. do godziny 23:59.

Serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Agnieszka Koszowska: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Jacek Królikowski: jacek.krolikowski@frsi.org.pl