Zapis webinarium oraz scenariusz realizacji nagrań w ramach akcji „My ’89”

Webinarium oraz scenariusz powstały w ramach akcji „My ’89 (zgłoś się do akcji!).

Ekspertem podczas webinarium oraz autorem scenariusza jest Dominik Czapigo – w latach 2011–14 koordynator programu „Historia Mówiona” w Ośrodku KARTA, współpracownik Domu Spotkań z Historią; od 2014 roku członek redakcji kwartalnika „Karta”.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska, koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


OBEJRZYJ NAGRANIE WEBINARIUM

Czas trwania: 01:04:40

00:14-04:05 Wprowadzenie
04:06-21:34 Część 1: o historii mówionej jako sposobie dokumentowania przeszłości
21:35-31:20 Część 2: o tym, jak przygotować się do nagrania i jak je przeprowadzić
31:22-44:06 Część 3: o aspektach technicznych związanych z rejestrowaniem nagrań
44:07-48:15 Część 4: o tym, co należy zrobić po zakończeniu nagrania
51:10-01:02:30  Sesja pytań i odpowiedzi

Film, który odtwarzany był po 48:20 minucie webinarium, można obejrzeć pod adresem:
https://youtu.be/owYKP-Zu9CY


POBIERZ SCENARIUSZ


Scenariusz oraz nagranie webinarium są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Dominika Czapigo oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Utwory powstały w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez FRSI. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadanych prawach oraz o Programie Rozwoju Bibliotek. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl.


WIĘCEJ O AKCJI

W ramach akcji „My ‘89” zapraszamy biblioteki do nagrywania wspomnień i zbierania pamiątek (np. zdjęć, plakatów) związanych z wydarzeniami 1989 roku, a następnie zaprezentowania ich w swoich placówkach. Pięć bibliotek, które przygotują najciekawsze relacje z przeprowadzonych działań, zostanie nagrodzonych zestawami nowo wydanych książek (każdy zestaw o wartości około 800 zł).

Aby zgłosić udział biblioteki w akcji, do 24 czerwca (do godziny 23:59) należy wypełnić krótki formularz online pod adresem: https://my89.evenea.pl/

Przeczytaj więcej o akcji!

 

Akcja „My ‘89” prowadzona jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Akcja "My '89" jest realizowana w ramach Inicjatywy Rok Wolności, społecznych obchodów trzydziestolecia przemian demokratycznych w Polsce.