Załóż w swojej bibliotece klub kreatywności!

Projekt „Kluby kreatywności w bibliotekach – edycja pilotażowa” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

NASZYM CELEM JEST:

  • zachęcenie bibliotek publicznych do uruchamiania i prowadzenia lokalnych klubów kreatywności - miejsc, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii – cyfrowych i innych,
  • zachęcenie bibliotek do rozwijania działalności edukacyjnej i wdrażania nowych form i metod pracy edukacyjnej (eksperymentowanie, uczenie się przez zabawę, praca metodą projektu, praca zespołowa, rozwijanie twórczego potencjału), 
  • dostarczenie bibliotekom wsparcia finansowego oraz wiedzy i zasobów edukacyjnych niezbędnych do uruchomienia Klubu,
  • rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie prowadzenia nowatorskich działań dla mieszkańców,
  • przetestowanie różnych modeli organizacyjnych funkcjonowania twórczych przestrzeni typu "makerspace" (i podobnych, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii – cyfrowych i innych), 
  • uzyskanie dobrych praktyk, wniosków i innych danych przydatnych do zwiększenia skali projektu,
  • promowanie bibliotek jako miejsc, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą tworzyć, eksperymentować, uczyć się poprzez współpracę, tworzenie i zabawę oraz zwiększać dzięki temu lokalny kapitał swoich społeczności.

CO TO JEST KLUB KREATYWNOŚCI?

Klub kreatywności w naszym projekcie to miejsce uruchomione przez bibliotekę i prowadzone przez bibliotekę samodzielnie lub przez bibliotekę i jej instytucję lub organizację partnerską, w którym mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii – cyfrowych i innych.

Naszą propozycją nawiązujemy do idei ruchu mejkerskiego i koncepcji "makerspace", czyli publicznie dostępnych miejsc, w którym ludzie spotykają się i korzystają z dostępnych tam narzędzi – po to, by uczyć się przez zabawę i eksperymentowanie, wspólnie coś tworzyć, wymyślać i realizować różne projekty, a także dzielić się wiedzą i rozwiązywać problemy. Klubem kreatywności może być przestrzeń typu "makerspace", ale też inne miejsce w najbardziej dogodnej dla biblioteki i użytkowników formie organizacyjnej. 

O tym, w jaki sposób może być zorganizowana taka przestrzeń, kto może z niej korzystać i co może się tam dziać, przeczytaj w naszym materiale pt. Co to jest makerspace i jak zorganizować to w bibliotece?

JAKICH BIBLIOTEK SZUKAMY?

W projekcie „Kluby kreatywności w bibliotekach – edycja pilotażowa” szukamy pięciu bibliotek z ciekawymi pomysłami na "formułę" klubu, jego charakter (w tym np. nazwę)  i prowadzone tam działania. Bibliotekom wyłonionym w niniejszym naborze zaproponujemy wsparcie w realizacji ich koncepcji, przekazując dotację w wysokosci do 15 000 zł, oferując szkolenia, promocję i konkurs na najciekawsze działania. Przygotujemy też stronę internetową z materiałami edukacyjnymi pomocnymi we wdrażaniu i realizacji różnych twórczych działań w bibliotece. 

Biblioteki uczestniczące w edycji pilotażowej projektu zaprosimy do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami z organizacji klubu i jego działań, co da nam możliwosć rozszerzenia skali projektu, a także pomoże promować biblioteki jako miejsca, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą tworzyć, eksperymentować, uczyć się poprzez współpracę, tworzenie i zabawę.

DIAGNOZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI

Przed przygotowaniem koncepcji klubu, gorąco zachęcamy do przeprowadzenia diagnozy potrzeb, czyli rozpoznania potrzeb mieszkańców, ich zainteresowań oraz zasobów dostepnych w otoczeniu biblioteki. Dla kogo chcecie uruchomić ten klub? Kto będzie nim zainteresowany? Co przydałoby się ludziom najbardziej? W jakiej formie to zorganizować? Kto może nam pomóc? Kto robi coś podobnego w okolicy i chciałby połączyć siły? Biblioteki, które z sukcesem prowadzą swoje makerspace lub inne twórcze przestrzenie, na ogół przygotowywały je we współpracy ze swoim otoczeniem: użytkownikami, lokalnymi twórcami, liderami społeczności i partnerami.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby się zgłosić do projektu, należy do 31 lipca 2018 roku wypełnić i wysłać zgłoszenie za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie:

http://bit.ly/kluby_kreatywnosci

Lista bibliotek przyjętych do projektu zostanie ogłoszona na stronie: www.biblioteki.org do 17 sierpnia  2018 roku. 

Kontakt:

Pytania w sprawie naboru można kierować do Agnieszki Koszowskiej, 772 002 019, agnieszka.koszowska@frsi.org.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!