Załóż w swojej bibliotece Lokalny Klub Kodowania!

Zgłoszone instytucje będą mogły: 

 • bezpłatnie wypożyczać roboty Finch
 • uzyskać bezpłatny dostęp do wersji edukacyjnej gry Minecraft
 • wyrobić oficjalny trenerski certyfikat Microsoft, 
 • uzyskać dostęp do gotowych scenariuszy lekcyjnych oraz zasobów platformy Microsoft Educator Comunity.

Na jakich zasadach wypożyczane są roboty?

 • Wypożyczenia robotów Finch realizowane w są turach (co dwa miesiące). W każdej turze na wypożyczenia dla nowych LKK (nie wypożyczających wcześniej robotów) przeznaczonych jest 20 kompletów robotów (po 5 sztuk). 
 • O kolejności wypożyczeń decyduje kolejność zgłoszeń.
 • O przewidywanym terminie wypożyczenia zostaniecie Państwo poinformowani podczas komunikacji dotyczącej podpisania umowy o współpracy. 

Jakie są zobowiązania Lokalnego Klubu Kodowania?

Najważniejsze zobowiązania LKK to:

 • wskazanie koordynatora Lokalnego Klubu Kodowania oraz zapewnienie osoby prowadzącej zajęcia (o ile jest to inna osoba niż koordynator),
 • zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu w miesiącu,
 • realizacja zajęć z programowania przez minimum 6 miesięcy dla łącznej liczby uczestników nie mniejszej niż 30 osób,
 • zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu dla osób spoza Lokalnego Klubu Kodowania,
 • przekazywania informacji o funkcjonowaniu Lokalnego Klubu Kodowania w formie odpowiedzi na ankiety online (zwykle raz na kwartał). 

Jak się zgłosić?

Chęć utworzenia Lokalnego Klubu Kodowania należy zgłosić uzupełniając formularz Lokalne Kluby Kodowania 

Skorzystaj z materiałów dla Lokalnych Klubów Kodowania:

Materiały edukacyjne przygotowane z myślą o Lokalnych Klubach Kodowania dostępne są na stronie projektu "Link do Przyszłości", w zakładce Zasoby.  

Zapraszamy na spotkanie Lokalnych Klubów Kodowania:

Wszystkie biblioteki zainteresowane udziałem w projekcie "Link do przyszłości" zapraszamy na szkoleleniowo-sieciujące spotkanie dla Lokalnych Klubów Kodowania, które odbędzie się 13-14 kwietnia w siedzibie Microsoft w Warszawie. W ramach zjazdu zaplanowane jest: 

 • przeprowadzenie warsztatów z wykorzystaniem platformy Arduino, warsztatów dotyczących User Experience Design oraz innych,
 • przeprowadzenie pokazu nowych technologii,
 • przekazanie wskazówek pozwalających placówkom bezpłatnie uzyskać Office 365, 
 • przeprowadzenie wskazówek dotyczących składania wniosków grantowych i organizowania Regionalnego Festiwalu Kodowania w Państwa miejscowości,
 • zorganizowanie wieczoru integracyjnego z trenerami Lokalnych Klubów Kodowania z całej Polski.

Organizatorzy pokrywają koszty pobytu na stpotkaniu oraz transportu z i do dworca Warszawa Centralna.

Więcej informacji: http://linkdoprzyszlosci.pl/lokalny-klub-kodowania/