Załóż w swojej bibliotece Lokalny Klub Kodowania!

Uwaga! O kolejności wypożyczenia robotów decyduje kolejność zgłoszeń: pierwsze 20 zgłoszonych instytucji będzie mogło wypożyczyć roboty już na okres listopad-grudzień 2017!

Na jakie wsparcie mogą liczyć Lokalne Kluby Kodowania?

 • możliwość bezpłatnego wypożyczenia programowalnych robotów Finch (5 sztuk) na okres 2 miesięcy,
 • możliwość korzystania z przykładowych scenariuszy zajęć z kodowania (z wykorzystaniem robotów Finch oraz bez nich),
 • pakiet materiałów promocyjnych (m.in. naklejki, przypinki, plakaty)
 • możliwość udziału w szkoleniach online oraz skorzystania z konsultacji drogą elektroniczną,
 • możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze szkoleniowym i sieciującym, takich jak spotkania Lokalnych Klubów Kodowania.

Na jakich zasadach wypożyczane są roboty?

 • Wypożyczenia robotów Finch realizowane w są turach (co dwa miesiące). W każdej turze na wypożyczenia dla nowych LKK (nie wypożyczających wcześniej robotów) przeznaczonych jest 20 kompletów robotów (po 5 sztuk). 
 • O kolejności wypożyczeń decyduje kolejność zgłoszeń.
 • O przewidywanym terminie wypożyczenia zostaniecie Państwo poinformowani podczas komunikacji dotyczącej podpisania umowy o współpracy. 
 • Najbliższa tura wypożyczeń dla nowych Lokalnych Klubów Kodowania planowana jest na miesiące listopad-grudzień 2017

Jakie są zobowiązania Lokalnego Klubu Kodowania?

Z każdą instytucją prowadzącą Lokalny Klub Kodowania podpiszemy umowę o współpracy według następującego wzoru: Wzór umowy 2017.

Najważniejsze zobowiązania LKK to:

 • wskazanie koordynatora Lokalnego Klubu Kodowania oraz zapewnienie osoby prowadzącej zajęcia (o ile jest to inna osoba niż koordynator),
 • zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu w miesiącu,
 • realizacja zajęć z programowania przez minimum 6 miesięcy dla łącznej liczby uczestników nie mniejszej niż 30 osób,
 • zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu dla osób spoza Lokalnego Klubu Kodowania,
 • przekazywania informacji o funkcjonowaniu Lokalnego Klubu Kodowania w formie odpowiedzi na ankiety online (zwykle raz na kwartał). 

Jak się zgłosić?

Chęć utworzenia Lokalnego Klubu Kodowania należy zgłosić uzupełniając formularz Lokalne Kluby Kodowania (2017)    

Skorzystaj z materiałów dla Lokalnych Klubów Kodowania:

Lokalne Kluby Kodowania zachęcamy do korzystania z materiałów projektowych:

 • Logo LKK – do wykorzystania w promocji działań LKK,
 • Plakat informujący o działaniu LKK,
 • Certyfikat uczestnictwa w zajęciach,
 • Dyplom za stworzenie gry (wg scenariusza Scratch/ Pacman).

Materiały edukacyjne przygotowane z myślą o Lokalnych Klubach Kodowania dostępne są na stronie projektu "Link do Przyszłości", w zakładce Zasoby.  

Więcej informacji: http://linkdoprzyszlosci.pl/lokalny-klub-kodowania/