Załóż Lokalny Klub Kodowania w swojej bibliotece!

Lokalne Kluby Kodowania (LKK) to miejsca, w których uczestnicy warsztatów "Linku do przyszłości", a także inne zainteresowane osoby mogą uczyć się kodowania. LKK mogą utworzyć instytucje działające w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. Szczegółowe zasady współpracy dostępne są we wzorze umowy (do pobrania niżej).

Chęć utworzenia Lokalnego Klubu Kodowania należy zgłosić uzupełniając formularz zgłoszenia.

Na jakie wsparcie mogą liczyć Lokalne Kluby Kodowania?

 • możliwość bezpłatnego wypożyczenia programowalnych robotów Finch (5 sztuk) na okres 2 miesięcy,
 • możliwość korzystania z przykładowych scenariuszy zajęć z kodowania (z wykorzystaniem robotów Finch oraz bez nich),
 • pakiet materiałów promocyjnych (m.in. naklejki, przypinki, plakaty)
 • możliwość udziału w szkoleniach online oraz skorzystania z konsultacji drogą elektroniczną,
 • możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze szkoleniowym i sieciującym takich jak spotkania Lokalnych Klubów Kodowania.

Na jakich zasadach wypożyczane są roboty?

 • Wypożyczenia robotów Finch realizowane w są turach (co dwa miesiące). W każdej turze na wypożyczenia dla nowych LKK (nie wypożyczających wcześniej robotów) przeznaczonych jest 20 kompletów robotów (po 5 sztuk).

 • O kolejności wypożyczeń decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze 20 instytucji otrzyma roboty na okres maj-czerwiec, kolejne 20 na okres lipiec-sierpień itd.

 • O przewidywanym terminie wypożyczenia zostaniecie Państwo poinformowani podczas komunikacji dotyczącej podpisania umowy o współpracy.

Jakie są zobowiązania Lokalnego Klubu Kodowania?

Z każdą instytucją prowadzącą Lokalny Klub Kodowania podpiszemy umowę o współpracy według wzoru dostępnego tutaj.

Najważniejsze zobowiązania Lokalnego Klubu Kodowania to:

 • wskazanie koordynatora Lokalnego Klubu Kodowania oraz zapewnienie osoby prowadzącej zajęcia (o ile jest to inna osoba niż koordynator),
  zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu w miesiącu,
  realizacja zajęć z programowania przez minimum 6 miesięcy dla łącznej liczby uczestników nie mniejszej niż 30 osób,
  zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu dla osób spoza Lokalnego Klubu Kodowania,
  przekazywania informacji o funkcjonowaniu Lokalnego Klubu Kodowania w formie odpowiedzi na ankiety online (zwykle raz na kwartał).     
  Materiały dla Lokalnych Klubów Kodowania

Skorzystaj z materiałów dla Lokalnych Klubów Kodowania:

Materiały edukacyjne przygotowane z myślą o Lokalnych Klubach Kodowania dostępne są na stronie projektu "Link do Przyszłości", w zakładce Zasoby.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.