Za nami III edycja projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”

Wśród uczestników tegorocznych debat znaleźli się samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, studenci, pracownicy bibliotek i domów kultury, a także działacze obywatelscy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze. Debaty miały charakter międzypokoleniowy – uczestniczyli w niej zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli i seniorzy.

Spotkania miały  formę warsztatów, podczas których uczestnicy starali się określić, co łączy wspólnoty lokalne. W każdej bibliotece stworzono listę trzech „łączników” oraz trzech „wzmacniaczy” budowania wspólnoty.

Pierwsze wnioski z dyskusji dostarczają ciekawych informacji na temat tego, w jaki sposób uczestnicy widzą WSPÓLNOTĘ – czym jest, co ją integruje oraz wzmacnia. Dyskutanci wymieniali pewne wspólne wartości, które leżą u podstaw dynamicznych i skutecznych wspólnot lokalnych, ale też to, co je wyróżnia, czyni wyjątkowymi, między innymi tradycje czy przestrzeń lokalną. Nade wszystko twierdzą jednak, że wspólnota „tworzy się” najefektywniej w działaniu. Takim działaniem może stać się np. uporządkowanie zaniedbanego podwórka – zjednoczy ono mieszkańców na wiele lat; motywując ich do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Efekty i wnioski z dyskusji zostaną przedstawione za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na Kongresie Obywatelskim w październiku 2017 r. w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który objął patronat honorowy nad projektem. Partnerem strategicznym projektu jest PKO Bank Polski. 

Debaty są częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu.  Wśród osób, które uczestniczyły w debatach, są m.in.: Ewa Błaszczyk, Jan Englert, Lech Wałęsa, s. Małgorzata Chmielewska, Rafał Sonik czy Jacek Żakowski. 

Więcej o projekcie: www.kongresobywatelski.pl, zakładka: Debaty lokalne

Debata w bibliotece w Barcinie
Debata w bibliotece w Barcinie
Debata w bibliotece w Bytomiu Odrzańskim
Debata w bibliotece w Bytomiu Odrzańskim
Debata w bibliotece w Chrzanowie
Debata w bibliotece w Chrzanowie
Debata w bibliotece w Lubaczowie
Debata w bibliotece w Lubaczowie
Debata w bibliotece w Lubaczowie
Debata w bibliotece w Lubaczowie
Debata w bibliotece w Reszlu
Debata w bibliotece w Reszlu