XIV edycja Tygodnia Bibliotek pod hasłem "Biblioteka. Oczywiście!"

Głównym celem programu jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
W związku z tegoroczną edycją TYgdnia BIbliotek Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło dwa konkursy:

  • Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2017
  • Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2017

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie sbp.pl.