Wyniki rekrutacji do projektu "Rozmowy przy wspólnym stole"

Dzięki projektowi w 19 bibliotekach w całej Polsce odbędą się spotkania dla mieszkańców, którzy w atmosferze szacunku, życzliwości i zrozumienia będą mieli okazję porozmawiać o ważnych sprawach – również takich, które 
wzbudzają kontrowersje. Wspólnie poszukamy formuły spotkania, która ułatwia poznawanie innego zdania i doświadczenia oraz rozwija umiejętność rozmowy, w której ważna jest gotowość słuchania i 
zrozumienia innych osób.

Każda z bibliotek zakwalifikowanych do udziału w programie otrzyma w środę 15 maja informacje dotyczące terminu uczestnictwa w szkoleniu, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.