Wyniki naboru do drugiej edycji projektu „Kodowanie w bibliotece”

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy biblioteki, które brały udział w drugiej albo trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek (tzn. przystąpiły do PRB w 2011 lub 2013 r.), jako biblioteki wiodące albo partnerskie. 

Celem projektu „Kodowanie w bibliotece” jest:

  • dostarczenie bibliotekom publicznym sprzętu służącego do nauki kodowania oraz wiedzy na temat podstaw kodowania w celu  organizacji zajęć o tej tematyce, 
  • promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji zapewniających dostęp do twórczo realizowanej edukacji pozaformalnej uzupełniającej kompetencje zdobywane przez dzieci i młodzież w szkołach.

Biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymają sprzęt do nauki podstaw programowania oraz wiedzę na temat organizacji i prowadzenia tego typu zajęć w bibliotece.