Wyniki naboru do akcji "O mowie nienawiści i hejcie"

Biblioteki przyjęte do akcji otrzymają zamówioną przez siebie liczbę (od 1 do 18) egzemplarzy książki pod tytułem „O mowie nienawiści i hejcie”, z cieszącej się dużym zainteresowaniem serii edukacyjnej wydawanej przez Fundację Humanity in Action Polska. Zgłoszenia do akcji przyjmowaliśmy według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” do dnia 6 kwietnia 2022 r.

Biblioteki uczestniczące w akcji przeprowadzą wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) dla młodzieży poświęcone tematyce mowy nienawiści i/lub hejtu, z wykorzystaniem książki "O mowie nienawiści i hejcie". Podczas wydarzeń można korzystać ze scenariuszy, udostępnionych przez Fundację Humanity in Action Polska (lub z własnych pomysłów). Trzy biblioteki, które przygotują najciekawsze relacje z przeprowadzonego przynajmniej jednego wydarzenia, zostaną nagrodzone zestawami książek Fundacji Humanity in Action Polska oraz kartami podarunkowymi EMPIK o wartości 250 zł.

KONTAKT:
Agnieszka Koszowska: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl
Monika Mazur-Rafał: m.rafal@humanityinaction.org

 


Publikacja "O mowie nienawiści i hejcie" powstała i została wydana w ramach projektu, wspieranego finansowo przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) oraz finansowanego w części przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce. Publikacja ta wyraża poglądy autorek, nie odzwierciedla stanowiska Fundacji EVZ ani Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.