Wyniki konkursu "Wdzięczni Ameryce"

Celem Konkursu była promocja działań edukacyjnych i spotkań w bibliotekach, podczas których uczestnicy poznają "Polską Deklarację o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" oraz portal "Nieskończenie Niepodległa - Ludzie" (Polska 1926: Portret Zbiorowy II RP), uczą się korzystać ze źródeł genealogicznych i wspólnie odtwarzają losy wybranej osoby lub osób podpisanych pod „Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych".

Po zapoznaniu się z nadesłanymi nagraniami oraz dodatkowymi informacjami na temat przygotowanych relacji, o które poprosiliśmy autorów zgłoszeń, jury zdecydowało się przyznać dwie równorzędne nagrody. Otrzymują je biblioteki: 

Uzasadnienie:

Opolskie Centrum Kultury. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim: Profesjonalnie i starannie przygotowany materiał filmowy w atrakcyjny sposób przedstawia zarówno samą Deklarację, jej dzieje oraz historyczne znaczenie, jak i wkład mieszkańców Opola Lubelskiego w powstanie tego niezwykłego dokumentu. Działania Biblioteki wokół Deklaracji, w tym przygotowanie wystawy jej poświęconej, zostały połączone z obchodami 600-lecia Opola Lubelskiego, dzięki czemu Biblioteka zyskała możliwość dotarcia z informacją o projekcie do większej liczby mieszkańców i zebrania interesujących materiałów o przeszłości miasta. W naszym odczuciu dzięki temu nagraniu jeszcze wielu mieszkańców przy różnych okazjach będzie miało szansę dowiedzieć się, czym jest "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" i odnaleźć w niej ślady swoich przodków. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku: Wideorelacja z fragmentów spotkań z udziałem mieszkańców gminy Przyłęk zawiera opowieści o osobach mieszkających tam przed wojną i podpisanych pod Deklaracją. Opowieści te zostały zebrane od mieszkańców, do których docierali bibliotekarze wraz z występującymi na nagraniu członkiniami "grupy inicjatywnej", powstałej na spotkaniu bibliotecznego Dyskusyjnego Klubu Książki. Zaangażowanie mieszkańców w poszukiwania osób pamiętających jeszcze przedwojenne czasy i mogących rozpoznać podpisy sygnatariuszy Deklaracji pozwoliło zgromadzić informacje mające dla wielu osób wartość sentymentalną, lecz także uzupełniające lokalną historię gminy. Jury docenia zarówno sposób przygotowania relacji (autentyczne wypowiedzi mieszkanek gminy), jak i fakt odtworzenia historii, które być może nigdy nie zostałyby zaprezentowane szerszej publiczności.    

Nagrody

Zgodnie z §5 ust. 4 Regulaminem udziału w konkursie Laureaci konkursu wybiorą swoją nagrodę spośród kilku dostępnych na liście nagród w konkursie „Wdzięczni Ameryce”

Prosimy nagrodzone biblioteki o przesłanie - w terminie do 7 lutego 2019 r. - wiadomości mailowej (na adres: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl), w której znajdą się następujące informacje:

  • dane wybranego sprzętu (nr pozycji, nazwa/model i typ sprzętu) z Listy nagród w konkursie „Wdzięczni Ameryce”, 
  • dane niezbędne do sporządzenia protokołu przekazania sprzętu: pełna nazwa biblioteki, adres biblioteki, osoba reprezentująca bibliotekę.

Serdecznie gratulujemy!