Wyniki konkursu „Moje cyfrowe życie” - Tydzień z Internetem 2021!

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy instytucje i organizacje, które wzięły udział w tegorocznej edycji kampanii "Tydzień z Internetem". Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu relacji (w formie materiału multimedialnego) z działań zrealizowanych w ramach kampanii wraz z opisem ich przebiegu, grup docelowych, a także refleksji z ich realizacji. Celem konkursu było m.in. zebranie doświadczeń instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i edukacją, z działań wykorzystujących wartościowe zasoby i narzędzia cyfrowe, a także popularyzujących wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z nich.

Do konkursu w wymaganym terminie wpłynęły 3 zgłoszenia. Oceniająca je komisja dokonała ich weryfikacji pod względem zgodności z regulaminem i zdecydowała się przyznać równorzędne nagrody wszystkim trzem instytucjom, które wzięły udział w konkursie. Nagrody (zestawy edukacyjne) trafią do:

  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu - za realizację zajęć poświęconych ważnym, aktualnym tematom (jakim i są ochrona wizerunku  i bezpieczeństwo w świecie cyfrowym), skierowanych zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, oraz przygotowanie praktycznych materiałów informacynych i wskazówek do wykorzystania;
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie - za skalę i kompleksowość zrealizowanych działań, skierowanych do uczniów i nauczycieli, obejmujących badanie ankietowe, cykl wideokonferencji, zajęcia edukacyjne, spotkania online, przygotowanie materiałów informacynych, a także za podzielenie się cennymi refleksjami;
  • Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice Filii nr 6 w Ryczywole - za kreatywne wykorzystanie robotów Photon na zajęciach z dziećmi, wprowadzanie dzieci w różne aspekty "cyfrowego życia" i pokazywanie im wartościowych zasobów w internecie;

Serdecznie gratulujemy!

Przypominamy też, że ze scenariuszy zajęć przygotowanych na potrzeby tegorocznej edycji "Tygodnia z Internetem" (jak i z pozosyałych scenariuszy dostępnych na stronie http://tydzienzinternetem.pl) można korzystać niezależnie od kampanii lub inspirować się nimi realizując działąnia według własnych pomysłów.


"Tydzień z Internetem" (All Digital Week) to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową All Digital. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkrywają potencjał Internetu. Koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

***

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Microsoft Polska od 2020 roku realizuje projekt My Digital Life w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability. Wspiera dorosłych oraz dzieci i młodzież w podnoszeniu kompetencji cyfrowych i informatycznych. Podczas webinariów, warsztatów i kursów online przybliża uczestnikom narzędzia pracy zdalnej oraz rozwija kompetencje cyfrowe niezbędne do jej wykonywania, a także przekazuje wiedzę konieczną do uruchomienia własnego biznesu online.

Firma Microsoft pomaga 25 milionom osób zdobyć nowe umiejętności cyfrowe. Sprawdź ofertę darmowych kursów online!