Wyniki konkursu "Koduj_pro"

Miło nam poinformować, iż w konkursie „Koduj_pro” nagrody główne otrzymały:

  • Kategoria I - najlepszy modelowy plan wdrożenia w bibliotece publicznej oferty dotyczącej kursów programistycznych dostępnych na platformie Ligi Niezwykłych Umysłów (www.lnu.org.pl), - Gminna Biblioteka Publiczna w Wiszni Małej,
  • Kategoria II - najlepszy modelowy scenariusz minimum 90-minutowych zajęć dla młodzieży lub osób dorosłych wprowadzający w korzystanie z kursów programistycznych dostępnych na ww. platformie  - Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu.

Ponadto, wyróżnienie w kategorii I otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu.

Nagroda główna to laptop oraz zestaw książek dot. nauki programowania, natomiast wyróżnienie – zestaw książek dot. nauki programowania. 

Biblioteki zainteresowane oferowaniem w bibliotece bezpłatnych kursów dot. nauki programowania na bardziej zaawansowanym poziomie (C++, SQL, Java i wkrótce Phyton) zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi zgłoszeniami konkursowymi:

Za kilka miesięcy, po zakończeniu pilotażu w woj. dolnośląskim, platforma LNU, na której są udostępnione ww. kursy, będzie udostępniania także bibliotekom z innych województw, by mogły bezpłatnie oferować swoim użytkownikom dostępne na niej kursy. Oferowanie kursów nie wymaga od bibliotekarza wiedzy merytorycznej dotyczącej języków programistycznych. Jego rolą jest promocja nowej oferty biblioteki, zachęcenie do korzystania z platformy, wyjaśnienie jak z niej skorzystać oraz udostępnienie użytkownikom loginów.

Kontakt w sprawie projektu „Koduj_pro”: elzbieta.dydak@frsi.org.pl 

***
Konkurs „Koduj_pro” był organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją Liga Niezwykłych Umysłów oraz Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.