Włącz się w akcję "Książka na receptę. Recepta na sukces."

Akcja wzorowana jest na mechanizmach sprawdzonych w Stanach Zjednoczonych. 30 lat temu pediatrzy z Boston Medical Center zaczęli przepisywać na receptach, zamiast leków, czytanie. Po kilku latach wyniki rozwojowe dzieci pod taką opieką wzrosły ponad średnią. Tym samym udowodniono, że codzienne czytanie dzieciom przynosi wymierne efekty. Dla rodziców lekarz neonatolog, pediatra czy położna to bardzo ważne autorytety. Ich zalecenie jest skuteczniejsze niż inne formy przekonywania. 

Wyniki badań klinicznych sugerują, że dzieci, których rodzice przestrzegali takiego zalecenia lekarskiego:
- mają większe bierne i czynne kompetencje językowe – szybszy rozwój językowy,
- większą zdolność skupienia uwagi - szybciej osiągają gotowość szkolną,
- rzadziej wykazują nadreaktywność i agresję
– przekonuje dr n. med. Jacek Mrukowicz, redaktor naczelny "Medycyny Praktycznej".

Ponadto, udowodniono, że dzieci, którym rodzice czytali codziennie, są bardziej stabilne emocjonalnie i mają większe kompetencje społeczne. Są mniej agresywne i rzadziej depresyjne. 

Na czym polega akcja?

  • Organizator akcji - Fundacja Powszechnego Czytania - dostarcza wybranym przychodniom papierowe "recepty", na których lekarz pediatra zaleca codzienne czytanie, oraz plakaty informujące o akcji. Recepty oraz plakaty można także pobrać ze strony akcji.
  • Na stronie akcji znajdują się praktyczne informacje dla pracowników medycyny, w tym film instruktażowy pokazujący, w jaki sposób można prowadzić rozmowę z rodzicem małego dziecka podczas wizyty. 
  • Lekarze pediatrzy i neonatolodzy, a także pielęgniarki i położne są autoryterami dla młodych rodziców w dziedzinie wszechstronnego rozwoju dziecka, mają więc wpływ na rodziców i mogą pomóc im zrozumieć, jak ważne jest czytanie i rozmowa z dzieckiem od urodzenia.

Co może zrobić biblioteka?

  • Skorzystajcie z okazji, by z tematyką okołozdrowotną połączyć tematykę promocji czytelnictwa. Pomogą Wam w tym między innymi materiały uzasadniające (z medycznego punktu widzenia) korzyści z codziennego czytania dzieciom, dostępne na stronie akcji.
  • Jeśli wśród użytkowników bądź przyjaciół Waszej biblioteki są lekarze pediatrzy, neonatolodzy, położne czy pielęgniarki, poinformujcie ich o istnieniu akcji i dostępnych materiałów. Jeśli to możliwe, wydrukujcie kilka ulotek i przekażcie je przychodniom w swoich miejscowościach.
  • Jeśli w Waszych działaniach edukacyjnych podejmujecie szeroko pojętą tematykę zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej, np. poprzez spotkania z lekarzami, wykłady czy prelekcje, starajcie się uwzględniać temat głośnego czytania dzieciom (i korzyści z nim związanych) w programie organizowanych działań. 
  • Jeśli dotąd nie współpracowaliście z przychodniami zdrowia w swoich miejscowościach, starajcie się nawiązać taką współpracę, np. informując przychodnie o akcji "Książka na receptę. Recepta na sukces." i podkreślając, że w bibliotece rodzice znajdą zarówno wartościowe książki do czytania swoim dzieciom, jak i wsparcie znających się na rzeczy bibliotekarzy.

„Książka na receptę. Recepta na sukces” jest pierwszą akcją upowszechniania czytania pod patronatem Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, NFZ i we współpracy z "Medycyną Praktyczną".

Akcję wspierają też organizacje zagraniczne, które z sukcesami zrealizowały podobne projekty w swoich krajach: Reach Out and Read z USA, Booktrust z UK oraz Stiftung Lesen z Niemiec; oraz polskie – Cała Polska czyta dzieciom, Zaczytani.org i FUndacja Rozwoju Społeczństwa Informacyjnego.

Kontakt:

Pytania w sprawie akcji "Książka na receptę. Recepta na sukces." prosimy kierować do Hanny Buchner (e-mail: hanna.buchner@fpc.org.pl).