Wielokulturowa biblioteka - warsztaty Muzeum POLIN dla bibliotekarek i bibliotekarzy

Ukrainiec przeglądający publikacje o tym, jak napisać CV, romskie dzieci przy komputerach bibliotecznych w czwartkowe popołudnia, rodzina stałych bywalców biblioteki przygotowująca się, także literacko, do wyjazdu do Skandynawii, nauczycielka pobliskiej szkoły szukająca materiałów o żydowskiej przeszłości regionu…

Wielokulturowość na różne sposoby puka do drzwi bibliotek w całej Polsce. Warto więc bardziej świadomie odpowiadać na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanych odbiorców i odbiorczyń. Biblioteka może być miejscem wspierającym dialog międzykulturowy, nawet jeśli nie docierają do niej użytkownicy o innym niż polskie pochodzeniu.

Muzeum POLIN w Warszawie zaprasza bibliotekarki i bibliotekarzy na dwudniowe warsztaty poświęcone różnorodnym aspektom wielokulturowości w bibliotekach. Warsztaty odbędą się online w dwóch terminach do wyboru: dniach 8-9 lub 17-18 marca 2021 r. (Nie ma możliwości uczestnictwa w terminie “łączonym” - np. jeden dzień szkolenia 9 marca, drugi 18 marca.).

Spotkanie będzie podzielone na kilka części. W pierwszej organizatorzy zachęcą do refleksji nad tym, co oznacza wielokulturowa biblioteka: jakie postawy, wartości, umiejętności są potrzebne, by kształtować bibliotekę otwartą na różnorodność. Zaproszą do dyskusji nad takimi wątkami, jak zachowywanie wielokulturowego dziedzictwa/pamięci w bibliotekach, otwieranie drzwi dla różnorodnych kulturowo odbiorców, wielokulturowość w ofercie dla dzieci i młodzieży, praca z tematem wielokulturowości w środowisku on-line w bibliotece.

  • Zgłoszenia należy przesyłać do 18 lutego br. za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.polin.pl/pl/wielokulturowa-biblioteka-032021
  • Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
  • Kontakt w sprawie warsztatów: dmanka@polin.pl 

Więcej informacji (w tym szczegółowy program warsztatów) znajduje się na stronie Muzeum POLIN: https://polin.pl/pl/aktualnosci/2020/08/27/wielokulturowa-biblioteka