Weź udział w projekcie „Active Citizens – Aktywne Społeczności” dla lokalnych liderów!

Idea projektu:

Projekt „Active Citizens – Aktywne Społeczności” to metodologia pracy ze społecznościami lokalnymi stworzona przez British Council i praktykowana w wielu miejscach na całym świecie: od Ameryki, poprzez Europę, Azję, na Afryce kończąc (https://active-citizens.britishcouncil.org/). W ramach projektu lokalni liderzy i liderki zmian społecznych rozwijają swoje umiejętności facylitacyjne i zdobywają kompetencje niezbędne do wspierania oddolnych działań społecznych – wspierania ludzi i inicjatyw.

Facylitatorzy i facylitatorki uczą się budować zaufanie i zrozumienie w społecznościach lokalnych, prowadzić dialog i wspierać ludzi w podejmowaniu działań w sprawach, na których im zależy. Tworzą międzynarodową sieć aktywnych i odpowiedzialnych społecznie osób, które mają dostęp do zasobów stworzonych w ramach projektu na całym świecie (m.in. warsztatów, sieci partnerów i zasobów online).

Co oferujemy?

 • bezpłatne szkolenie rozwijające umiejętności liderskie i facylitacyjne kończące się certyfikatem,
 • możliwość otrzymania dotacji w ramach konkursu na realizację działania lokalnego,
 • członkostwo w programie Active Citizens oraz poznanie metodologii British Council używanej w wielu krajach na świecie,
 • nowe kompetencje i umiejętności przydatne w działaniu na rzecz lokalnej społeczności,
 • nowe kontakty, możliwości współpracy i tworzenia sieci, poszerzenie horyzontów,
 • wymianę inspiracji i pomysłów,
 • wsparcie mentorskie,
 • materiały edukacyjne.

Zapraszamy do udziału w 5-dniowym szkoleniu umiejętności facylitacyjnych, opartym na metodzie "Active Citizens", stworzonej przez British Council. Szkolenie zostanie zrealizowane w trakcie dwóch 2,5-dniowych warsztatów w Warszawie (w terminie 8-10 października oraz 5-7 listopada 2019 r.). Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności facylitacyjnych w ramach projektu Active Citizens.
Przeszkolone osoby (facylitatorki i facylitatorzy) zobowiązują się do przeprowadzenia minimum jednego warsztatu dla aktywnych obywateli i obywatelek w społecznościach, z których pochodzą. Celem warsztatów w lokalnych społecznościach będzie wspieranie działań odpowiadających na potrzeby ich mieszkańców. W trakcie przygotowywania warsztatów dla lokalnej społeczności oraz podczas wdrażania lokalnych działań społecznych uczestnicy i uczestniczki projektu mogą liczyć na wsparcie mentorskie.
Zainicjowane podczas warsztatów lokalne projekty będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach konkursu.

Kogo zapraszamy do projektu?

Szukamy lokalnych facylitatorów i facylitatorek – osób zaangażowanych, zmotywowanych, działających w lokalnej społeczności, posiadających doświadczenie w łączeniu i inspirowaniu innych, osób z pomysłami na działanie i podjęcie lokalnego wyzwania. Poszukujemy 12 zespołów 2-osobowych z całej Polski (12 par osób).

Zapraszamy pary składające się z osób aktywnie działających społecznie na poziomie lokalnym lub osób mających chęć i gotowość do takiego działania, w tym przynajmniej jednej osoby współpracującej już z FRSI w ramach jednego lub kilku różnych projektów (m.in. sieci LABiB, Mobilnych Doradców, Grupy InicJaTyWy).

Czego oczekujemy?

 • obecności podczas szkolenia realizowanego w ramach dwóch warsztatów w dniach 8-10 października oraz 5-7 listopada 2019 r. w Warszawie,
 • przeprowadzenia minimum jednego warsztatu w lokalnej społeczności,
 • aktywności, zaangażowania, otwartości na innych i chęci uczenia się,
 • rozumienia lokalnej tożsamości i dostrzegania potrzeb społeczności,
 • umiejętności komunikacyjnych,
 • gotowości do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Rekrutacja do projektu:

Aby wziąć udział w projekcie, należy:

 • zapoznać się z zasadami udziału w projekcie - Regulaminem dostępnym poprzez link: http://bit.ly/RegulaminRekrutacji
 • wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny poprzez link: https://forms.gle/qcZmsRP97tSJnc8z7
 • Spośród kandydatów wybierzemy 12 par osób. Zastrzegamy sobie możliwość odbycia rozmów telefonicznych (lub za pomocą komunikatora internetowego) przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 września 2019 r., do godz. 23.59. 

O wynikach poinformujemy do 19 września 2019 roku. FRSI zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji.
 
Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz lub zadzwoń: 
Martyna Woropińska, mail: martyna.woropinska@frsi.org.pl, tel.: 22 123 90 32.