Weź udział w konkursie "Wdzięczni Ameryce"!

Konkurs kierujemy do bibliotek, które biorą udział w projekcie "5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce".  

Uwaga: swój udział w projekcie można zgłosić za pomocą formularza dostępnego tutaj:
https://rejestracja.frsi.org.pl/pr/wdzieczni_ameryce/create 

Zadanie konkursowe polega na:

  • przeprowadzeniu minimum jednego spotkania wokół "Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" oraz portalu "Nieskończenie Niepodległa - Ludzie" (Polska 1926: Portret Zbiorowy II RP), którego celem jest odtworzenie i zaprezentowanie historii wybranej osoby lub osób podpisanych pod Deklaracją w postaci lokalnej wystawy,
  • przygotowaniu relacji (w formie filmu wideo o maksymalnej długości 5 minut- dalej Nagranie), pokazującej proces odtwarzania i prezentacji losów wybranej osoby lub osób podpisanych pod „Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”.

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 10 stycznia 2019 r. za pomocą formularza dostępnego tutaj:
https://rejestracja.frsi.org.pl/pr/konkurs_wdzieczni_Ameryce/create

Spotkanie (lub cykl spotkań) powinno służyć odtworzeniu losów wybranej osoby lub osób podpisanych pod Deklaracją, np. zainicjować proces poszukiwania informacji o takiej osobie lub osobach. Interesuje nas, w jaki sposób przebiegał proces poszukiwania i odtwarzania historii podpisanych osób:

  • kto brał udział w spotkaniu lub spotkaniach? 
  • kto prowadził prace poszukiwawcze? 
  • czy został utworzony zespół zadaniowy? jak przebiegała współpraca zespołu?
  • czy proces był realizowany na dalszych spotkaniach w bibliotece czy osoby lub zespoły pracowały samodzielnie?
  • z jakich źródeł były pozyskiwane informacje? 
  • jakie informacje udało się zdobyć?
  • jak zostały one zaprezentowane?

Historie powinny zostać zaprezentowane w formie lokalnej wystawy. Sposób prezentacji i szczegóły organizacyjne dotyczące wystawy pozostawiamy Państwu. Zachęcamy jednak do korzystania z materiałów przygotowanych w ramach projektu, dostępnych na stronach Zgłoś swoją bibliotekę do projektu "5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce"! oraz "5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce" - nowe materiały w projekcie, a także ze wzorów plansz do wystawy.
Uwaga: zamieszczone niżej do pobrania materiały to wersja wstępna plansz prezentująca ich treść. Ostateczną wersję graficzną opublikujemy niebawem.