Weź udział w 5 edycji programu Praktyka dla praktyka - zgłoszenia do 20 lipca!

„Praktyka dla praktyka” jest ogólnopolskim programem wymiany bibliotekarzy. To niepowtarzalna okazja dla pracowników bibliotek do zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych inspiracji i nawiązania interesujących kontaktów zawodowych. Dotyczy to nie tylko osób, które wyjadą na praktykę, ale również i tych, którzy opiekować się będą praktykiem na miejscu. Wymiana polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na „zastępstwo”. Program adresowany jest do bibliotek publicznych.

Zarówno wymiany jak i wydarzenia specjalne odbywają się w bibliotekach partnerskich. Gdzie można pojechać w tej edycji i na jakim stanowisku pracować?

GDZIE MOŻESZ WYJECHAĆ? - Z KIM SIĘ WYMIENIĆ?

Aby wziąć udział w WYMIANIE „Praktyka dla praktyka” należy do 20 lipca 2020 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z siedmioma osobami, które zakwalifikują się do udziału w wymianie skontaktujmy się w drugiej połowie sierpnia.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiąże się z deklaracją udziału w programie oraz zobowiązaniem się do zorganizowania wymiany w swojej bibliotece.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU SPECJALNYM?

- GDYNIA - Festiwal Miasto Słowa 

Festiwal corocznie towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia. Tegoroczny odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia. W planie spotkania z czołowymi polskimi twórcami i tłumaczami literatury, słuchowiska i występy z udziałem najważniejszych polskich aktorów. 

- SZCZECIN - Festiwal Okolice Literatury 

Sztandarowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie to festiwal literatury non fiction „OKOlice Literatury”. W dniach 25-27 września 2020 zapraszamy na drugą edycję festiwalowych spotkań z literaturą non-fiction „OKOlice Literatury”. Tematem przewodnim tej edycji będą granice i pogranicza

- GORLICE - Festiwal im. Zygmunta Haupta

W dniach 23–27 września 2020 roku w Gorlicach odbędzie się 6. Festiwal im. Zygmunta Haupta. Inicjatorem wydarzenia jest Andrzej Stasiuk, który pełni funkcję Dyrektora Artystycznego. Festiwal jest zaplanowany jako cykliczne wydarzenie literackie, odbywające się co roku. 

- LUBLIN - Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej

W dniach 21 – 23 października 2020 (środa-piątek) roku odbędzie się festiwal “Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej”. Głównym punktem Festiwalu będą warsztaty poezji miganej, zakończone występem uczestników, a wydarzenia towarzyszące będą skierowane do niesłyszących, słabo słyszących, animatorów kultury, czy osób zarządzających instytucjami. Zaplanowano m. in. warsztaty motywujące, pokaz filmu “Znaki” i spotkanie z jego twórcami, szereg wykładów i paneli.

Aby wziąć udział w WYDARZENIU SPECJALNYM należy do 20 lipca 2020 wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z trzema osobami, które zakwalifikują się do udziału w wydarzeniu specjalnym skontaktujemy się w drugiej połowie sierpnia.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: praktykadlapraktyka.pl.

Kontakt:
koordynatorka programu: Natalia Gromow
tel: 504 079 498

Organizator: Stowarzyszenie LABiB
e-mail: stowarzyszenielabib@gmail.com

Partnerzy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Biblioteka Gdynia
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ustawy 1 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

Dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.