Wakacyjna AktywAKCJA - zdobądź grant na działania dla dzieci i młodzieży

Program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które:

  • skierowane są do lokalnej społeczności;
  • dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2021;
  • mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone realne koszty realizacji;
  • są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt realizowany w ramach Grantu musi zostać zrealizowany w okresie od 1.07.2021 r. do 31.08.2021 r. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu.