W akcji "O osobach z niepełnosprawnościami" weźmie udział 101 bibliotek!

Biblioteki przyjęte do akcji otrzymają zamówioną liczbę egzemplarzy książki „O osobach z niepełnosprawnościami”, wydanej przez Fundację Humanity in Action (maksymalnie 25 egzemplarzy). 
 
Zapraszamy biblioteki do przeprowadzenia spotkań dla dzieci, młodzieży lub grup wielopokoleniowych, poświęconych tematyce niepełnosprawności, z wykorzystaniem otrzymanych Książek, a także scenariuszy, które zostaną niebawem udostępnione przez Fundację Humanity in Action. Trzy biblioteki, które przygotują najciekawsze relacje z przeprowadzonego przynajmniej jednego spotkania, zostaną nagrodzone kartami sieci EMPIK.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ).