Varia o inspiracjach - publikacja grupy LABiB: Biblioteka Cyfrowy Świat

Treść publikacji została podzielona na działy związane z odbywającymi się w ciągu ostatnich lat cyklami edukacyjnymi, zwanymi miesiącami tematycznymi. Są to:

  • praca z użytkownikiem niepełnosprawnym,
  • aktywność obywatelska,
  • wielokulturowość,
  • edukacja ekonomiczna i wspieranie przedsiębiorczości,
  • seniorzy w bibliotece,
  • promocja biblioteki,
  • nowe technologie.

Każdy dział dodatkowo zawiera zakodowane w QR linki do webinariów.

Przy broszurze współpracowali: 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Bogna Mrozowska, Elżbieta Dydak, Martyna Woropińska
LABiB Biblioteka Cyfrowy Świat: Marta Kostecka, Maria Cibicka, Elżbieta Matonóg, Bartłomiej Kiełtyka, Dagna Kruszewska-Mach

Redakcja i opracowanie merytoryczne: Maria Cibicka, Marta Kostecka, Dagna Kruszewska–Mach

Korekta i skład tekstu: Dagna Kruszewska–Mach, Maria Cibicka, Marta Kryś, Bartłomiej Kiełtyka
Projekt graficzny i łamanie tekstu: Bartłomiej Kiełtyka