Tydzień Edukacji Globalnej 2018

Zachęcamy biblioteki, którym bliska jest idea edukacji globalnej, do włączenia się w tę inicjatywę, poprzez organizację różnego typu wydarzeń: spotkań dyskusyjnych, akcji społecznych, gier terenowych, warsztatów, wykładów, wystaw, happeningów, pokazów filmów i koncertów.

Hasłem tegorocznej edycji Tygodnia Edukacji Globalnej jest: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”. Hasło wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy.

Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła pilna potrzeba promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ oraz zwrócenie uwagi świata na globalne wyzwania, jakim wszyscy musimy stawić czoła – migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne. Wraz z organizatorami zachęcamy, aby działania organizowane w ramach TEG 2018 dotyczyły takich kwestii jak różnorodoność kulturowa, przeciwdziałanie nierównościom społecznym na poziomie lokalnym i globalnym oraz samych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stanowić mogą wskazówkę, jak z tymi wyzwaniami możemy sobie poradzić.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie Tygodnia Edukacji Globalnej.