Tydzień Bibliotek 2017 - konkurs na najciekawsze wydarzenie

Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez instytucję - adresata konkursu najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 30 czerwca 2017 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: (22) 608-28-27, m.dargiel@sbp.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.