Trwa nabór do konkursu "Seniorzy w akcji. Inkubator + dotacje"!

Celem konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ wraz z osobą młodszą o co najmniej 25 lat) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

Organizatorzy konkursu - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - wspierają realizację przedsięwzięć, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

  • angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
  • działają na rzecz rozwoju wolontariatu osób starszych, - włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
  • uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej

O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o grant (tzw. „organizacja wspierająca”).

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z trzech obszarów:

1) DZIAŁANIA OBYWATELSKIE
Reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych;

2) AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA OSÓB STARSZYCH
Działania promujące postawy i wartości obywatelskie, demokratyczne, działania wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie, działania na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych i ponadlokalnych problemów, włączanie osób starszych do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) DZIAŁANIA EDUKACYJNE I KULTURALNE
Działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie włączające osoby starsze.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Seniorzywakcji.pl.