Technologie.org.pl - sprzęt i oprogramowanie dla bibliotek

Program Technologie.org.pl dla bibliotek to kontynuacja wsparcia, jakie Fundacja TechSoup zapewniała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (polegało ono na udostępnieniu bibliotekom nieodpłatnie oprogramowania firmy Microsoft). Obecnie, w ramach programu Technologie.org.pl biblioteki publiczne mogą pozyskać sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie różnych firm technologicznych - partnerów TechSoup.

Co daje bibliotece udział w programie?

Uczestnictwo w programie zapewnia bibliotekom możliwość otrzymywania na preferencyjnych warunkach sprzętu komputerowego i oprogramowania różnych firm. Biblioteki mogą skorzystać z oferty wnosząc niską opłatę administracyjną, która stanowi kilka lub kilkanaście procent wartości rynkowej danego produktu.

Oprogramowanie partnerów dostępne dla bibliotek publicznych w Polsce:

Sprzęt partnerów dostępny dla bibliotek publicznych w Polsce:

Usługi partnerów dostępne dla bibliotek publicznych w Polsce:

Jakie koszty ponosi biblioteka za udział w programie?

Rejestracja i uczestnictwo biblioteki w programie Technologie.org.pl są bezpłatne. Dopiero, gdy biblioteka zamówi konkretny produkt, należy wnieść opłatę administracyjną przypisaną do produktu.

Jak skorzystać z programu?

Wystarczy zarejestrować się na stronie: www.techsoup.pl/rejestracja. Wypełnienie formularza trwa ok. 7-8 minut. Należy podać podstawowe dane, dołączyć statut biblioteki oraz wpis do rejestru instytucji kultury. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu, biblioteka może korzystać z ofert dostępnych na www.techsoup.pl