Startują lokalne kluby kodowania "Linku do przyszłości"!

Zainteresowanie stworzeniem lokalnych klubów kodowania zgłosiło nam blisko 50 instytucji, zaś chęć udziału w nich wyraziło prawie 90% spośród 4000 uczestników warsztatów z kodowania, które odbywały się jesienią br. W klubach będą się spotykać młodzi ludzie, w większości uczniowie gimnazjów i klas IV-VI szkół podstawowych.

Instytucje, które zdecydują się na zorganizowanie lokalnego klubu kodowania, otrzymają mini-grant w wysokości 250 zł na jego uruchomienie, scenariusze zajęć i inne materiały edukacyjne oraz wsparcie mailowe. Będą mogły bezpłatnie wypożyczyć roboty Finch na okres do 2 miesięcy (z możliwością przedłużenia w miarę dostępności robotów). 

Instytucja prowadząca lokalny klub kodowania powinna wyznaczyć koordynatora klubu oraz osobę prowadzącą zajęcia (może to być bibliotekarz, nauczyciel, lokalny entuzjasta nowych technologii itp. – wiedza nt. robotów i programowania nie jest konieczna), a także przedstawić pomysł na działanie klubu i podać planowaną liczbę uczestników. 

Ofertę lokalnych klubów kodowania skierowaliśmy w pierwszej kolejności do bibliotek, które jesienią organizowały warsztaty z kodowania w ramach projektu "Link do przyszłości". Od kwietnia br. do tworzenia klubów zaprosimy także inne biblioteki.

Więcej wiadomości o projekcie można znaleźć na stronie www.linkdoprzyszlosci.pl. Zapraszamy także do kontaktu pod adresem: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.

Celem projektu "Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę" jest zachęcenie uczniów z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Pierwsza edycja projektu została objęta patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.