Skorzystaj z materiałów "Szkoły o Migracji"

Jesteś bliotekarką / bibliotekarzem lub nauczycielem / nauczycielką? A może animatorką / animatorem kultury? Chcesz sprawić, żeby Twoja społeczność była bardziej włączająca i otwarta na różnorodność? Uczestnicy i uczestniczki programu szkoleniowo-edukacyjnego "Szkoła o Migracji" (projektu Strefy WolnoSłowej) przygotowali podcast, scenariusz warsztatów oraz narzędziownik, w których dzielą się dobrymi praktykami i dają kilka wskazówek do działania.
 
Możesz wysłuchać podcastu razem z grupą, z którą (współ)pracujesz, z osobami, z którymi działasz, a pozostałe materiały wykorzystać do późniejszej dyskusji. 

Posłuchaj podcastu!

 

 


 

Projekt Strefy WolnoSłowej "Szkoła o Migracji" skierowany jest do:

  • osób z małych ośrodków miejskich, które chcą inicjować i rozwijać w swoim miejscu zamieszkania działania społeczne, kulturalne i edukacyjne o migracji,

  • wszystkich chcących budować przestrzenie do spotkania dla osób o różnym pochodzeniu kulturowym, współtworzyć projekty, rozmowy, wydarzenia z osobami migranckimi i uchodźczymi, działać na rzecz zrozumienia różnorodności, rzetelnej informacji i budowania wielokulturowej wspólnoty w swojej społeczności.

Do Szkoły o Migracji przyjęto osoby, które chciały w swoim otoczeniu zainicjować działania dla i z migrantami i migrantkami, poznać ich historie oraz zdobyć rzetelną wiedzę z zakresu potrzeb i problemów, z jakimi mierzą się osoby przybywające do Polski i Europy.

Celem Szkoły jest wyposażenie uczestniczek i uczestników w niezbędne narzędzia i wiedzę, by móc działać lokalnie w zakresie tworzenia wydarzeń w temacie migracji.