Ruszyła rekrutacja na kongres "Biblioteka twórców"

Do udziału w kongresie zapraszamy bibliotekarki i bibliotekarzy z całej Polski, a także osoby współpracujące z bibliotekami (np. przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, studentów i pracowników naukowych).

W wydarzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie trzy osoby z jednej instytucji (w przypadku biblioteki rozumianej jako biblioteka główna wraz z filiami).

Zachęcamy do odwiedzenia strony kongresbibliotek.org i zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia!

 

Ważne informacje:

  • Przed wysłaniem wniosku zgłoszeniowego - zapoznaj się z regulaminem rekrutacji.
  • Udział w kongresie jest bezpłatny.
  • Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegów uczestników.

Przebieg rekrutacji:

  1. Osoby zainteresowane wypełniają wniosek zgłoszeniowy pod adresem rejestracja.frsi.org.pl/pr/kongres_biblioteka_tworcow - liczy się czas, bo do udziału w wydarzeniu zostanie zakwalifikowanych 200 osób, które prześlą swoje zgłoszenie jako pierwsze.
  2. Do 31 października 2017 roku FRSI prześle na adresy e-mail podane w zgłoszeniach: (a) informacje o wynikach rekrutacji; (b) w przypadku zakwalifikowania do udziału w wydarzeniu - linki do formularzy online, za pośrednictwem których będzie można zapisać się na dostępne prezentacje i warsztaty.
  3. Do 10 listopada 2017 roku uczestnicy kongresu mają czas na wybór prezentacji i warsztatów, w których chcą wziąć udział. 

 


Ogólnopolski kongres bibliotek „Biblioteka twórców” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.