Ruszyła IX edycja programu Patriotyzm Jutra

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Organizatorom programu zależy na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Do zgłaszania projektów zaproszone są stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski. W ramach programu zostaną przyznane dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się na stronie pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/

Regulamin i szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie Muzeum Historii Polski.