Rozpoczynamy 5. edycję projektu „O finansach… w bibliotece”!

Dzięki projektowi 2000 osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w  miastach do 100 tysięcy mieszkańców, nauczy się, jak korzystać z bankowości elektronicznej, racjonalnie planować swoje domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone pieniądze. Natomiast bibliotekarze i bibliotekarki, dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenerów, zyskają wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. 

W ramach 5. edycji projektu oferujemy:

 • cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy (w tym kurs e-learningowy, szkolenia stacjonarne i regionalne spotkania konsultacyjne) oraz konsultacje w trakcie prowadzonych przez nich spotkań edukacyjnych dla użytkowników,
 • cykl edukacyjny dla użytkowników bibliotek (składający się ze spotkań edukacyjnych i kursu e-learningowego z zakresu edukacji ekonomicznej),
 • konkurs na dobre praktyki dla bibliotek realizujących spotkania edukacyjne dla mieszkańców,
 • spotkania „Podaj dalej” służące wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy bibliotekarzami,
 • seminarium podsumowujące projekt.

Nabór do projektu:

 • Na zgłoszenia czekamy od 19 stycznia do 1 lutego 2018 roku. 
 • O wynikach rekrutacji poinformujemy do 12 lutego 2018 roku.
 • Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy wypełnić formularz on-line dostępny pod adresem: http://ofinansach.biblioteki.org/formularz-zgloszeniowy 
 • Do projektu zapraszamy biblioteki, które nie brały udziału we wcześniejszych edycjach lub brały udział tylko w jednej z nich. 
 • Do projektu mogą zgłaszać się gminne biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich lub miast do 100 tysięcy mieszkańców z terenu całej Polski. Projekt może być realizowany w bibliotece głównej i/lub w jej filiach. Zgłoszenie do projektu może przesłać tylko biblioteka główna.
 • Nabór do projektu jest realizowany w ramach procedury konkursowej. Z przesłanych zgłoszeń wybierzemy 100 bibliotek, które wezmą udział w 5. edycji projektu.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zapraszamy na stronę internetową projektu „O finansach… w bibliotece”: https://ofinansachwbibliotece.wordpress.com/

Zachęcamy też do udziału w webinarium, które odbędzie się 26 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00.

W sprawach związanych z projektem i rekrutacją można kontaktować się z nami pisząc na adres: edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl lub dzwoniąc pod numer: 22 123 90 32. 

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.