"Rozmowy przy wspólnym stole" - rekrutacja potrwa do 13 maja br.

Dzięki projektowi mieszkańcy 20 miejscowości z całej Polski będą mieli okazję spotkać się i w atmosferze szacunku, życzliwości i zrozumienia porozmawiać o ważnych sprawach – również takich, które wzbudzają kontrowersje. Szukamy formuły spotkania, która ułatwia poznawanie innego zdania i doświadczenia oraz rozwija umiejętność rozmowy, w której ważna jest gotowość słuchania i zrozumienia innych osób. 

W ramach Projektu oferujemy:

 • zestaw materiałów edukacyjnych dla bibliotekarzy i scenariusze spotkań dla mieszkańców,
 • trzydniowe szkolenie wprowadzające dla bibliotekarzy, które odbędzie się od 27 do 29 maja 2019 roku w Warszawie, 
 • wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach realizacji projektu, 
 • dwudniowe spotkanie podsumowujące projekt. 

Od bibliotek biorących udział w projekcie oczekujemy:

 • zapewnienia przynajmniej jednego moderatora lokalnego do prowadzenia spotkania lokalnego, 
 • gotowości do przeprowadzenia przynajmniej czterech spotkań lokalnych w 2019 roku oraz wstępną deklarację zorganizowania i przeprowadzenia do 8 spotkań lokalnych w 2020 roku, 
 • gotowości do uczestnictwa w szkoleniu dla moderatorów lokalnych w Warszawie, w dniach 27-29 maja 2019 roku,
 • gotowości do uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym projekt, które odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2020 roku.

Chcesz wiedzieć, co już zrobiliśmy? Zapoznaj się z naszym „Podręcznikiem prowadzenia spotkań”

Nabór do projektu: 

 • Na zgłoszenia do projektu czekamy w dniach do 13 maja 2019 roku
 • Wyniki rekrutacji ogłosimy do 15 maja 2019 roku
 • Do projektu zaprosimy 20 bibliotek z całej Polski
 • Biblioteki, które zatrudniają więcej niż 10 osób, mogą zgłosić dwóch moderatorów lokalnych do udziału w projekcie. 
 • Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://forms.gle/3LQaRPFKkFHCyu2J8 

Pytania w sprawie projektu prosimy kierować do Karoliny Walkiewicz, na adres: karolina.walkiewicz@frsi.org.pl oraz pod numer telefonu: 22 123 90 37. 

Zapraszamy!