Równać Szanse – zdobądź grant w konkursie na projekty dla młodzieży!

Program Równać Szanse pomaga młodym ludziom wcielać w życie ich pomysły i to właśnie oni prowadzą projekty. Są aktywnymi twórcami, uczestnikami i realizatorami projektu. Planują działania i realizują je, podejmując jednocześnie decyzje o tym, co i jak robią. Doświadczają konsekwencji własnych decyzji, które nie zawsze mogą okazać się słuszne. Nieustannie próbują nowych rzeczy i stawiają czoła wyzwaniom związanym z realizacją swoich celów. W ten sposób zdobywają ważne doświadczenia i rozwijają nowe umiejętności, które pomogą im w przyszłości.

Kto może ubiegać się o grant?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:  

  • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów; 
  • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Uczestnikami projektów są młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W grupie projektowej powinno działać minimum 10 osób, a zalecana liczba osób w grupie to 12-15 osób.

Konkurs Małe Granty organizowany jest w ramach Programu Równać Szanse 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Civis Polonus.

Więcej informacji na temat konkursu: https://s.rownacszanse.pl/malegranty