Rekrutacja zdolnych uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – zgłoszenia do 30 czerwca

Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny - na nowe zgłoszenia Fundusz czeka do 30 czerwca. 

Warto informować i zachęcać młodzież odwiedzającą biblioteki o działaniach Funduszu i ofercie zajęć z naukowcami i twórcami. Plakat reklamujący rekrutację, w wersji do samodzielnego wydrukowania, można pobrać ze strony: fundusz.org/plakat

Program jest adresowany do tych uczniów, którzy pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a w szkole i najbliższym otoczeniu nie znajdują wyzwań na miarę swoich możliwości. Podczas kwalifikacji Fundusz bierze pod uwagę przede wszystkim efekty własnych prac uczniów (w tym prac badawczych, eksperymentów, zadań, prób literackich itp.), a także osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (choć ich posiadanie nie jest warunkiem koniecznym). Z oferty Funduszu skorzystało, w ciągu niemal 35 lat, kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków. Dziś są to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oferuje pomoc merytoryczną. Daje swoim stypendystkom i stypendystom możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowanych i prowadzonych specjalnie dla nich przez pracowników najlepszych polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty, obozy, seminaria, staże badawcze organizowane przez Fundusz dają szansę kontaktu z wybitnymi przedstawicielami różnych dziecin wiedzy oraz samodzielnej pracy nad wybranymi problemami badawczymi, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu laboratoryjnego. 

Wnioski o pomoc Funduszu można składać on-line do końca czerwca, a dokumenty uzupełniać w lipcu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej funduszu www.fundusz.org lub w poradniku on-line fundusz.org/rekrutacja.