Rekrutacja na kongres "Brawo My! Brawo Wy!" - informacje organizacyjne

Najważniejsze informacje z Regulaminu rekrutacji ogólnopolski kongres bibliotek „Brawo My! Brawo Wy!”:

  1. Rekrutacja rozpoczyna się w samo południe 3 października 2018 r. 
  2. Zgłoszenia nadesłane 3 października przed godziną 12.00 zostaną uznane za nieważne.
  3. Do udziału w Kongresie zostanie przyjętych 180 osób, które prześlą swoje Wnioski jako pierwsze i spełnią warunki, o których mowa w Regulaminie
  4. W Kongresie mogą wziąć udział: 4 osoby z bibliotek zlokalizowanych w miastach wojewódzkich oraz 2 osoby z pozostałych bibliotek. Biblioteka rozumiana jest łącznie jako biblioteka główna z filiami. 
  5. Osoby zakwalifikowane do udziału w Kongresie otrzymają potwierdzenie uczestnictwa do 10.10.18 na adres e-mail podany we Wniosku.
  6. W tym samym mailu podamy informację dot. zapisów na warsztaty. Wyboru warsztatów (poprzez uzupełnienie Formularza on-line)  należy dokonać nie później niż do 17.10.18