Rekrutacja do programu Pracownie Orange

Pracownie Orange to program społeczny, w ramach którego Fundacja Orange zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań.

Wniosek na multimedialną Pracownię Orange składa Grupa Inicjatywna wraz z Instytucją, przy której powstanie Pracownia Orange. Termin składania wniosków upłynie 15 września br.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku są dostępne na stronie programu Pracownie Orange.