Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2020

W konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
miejskie i gminne domy kultury,
organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
Ochotnicze Straże Pożarne,
nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.

Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.

Informacje o konkursie, zasady, dokumenty do pobrania oraz link do panelu wnioskodawcy znajdują się na stronie konkursu: https://rownacszanse.pl/rkg2020?utm_source=WWW&utm_medium=Rownac%20Szanse&utm_campaign=Banner%20Glowna