Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, gminnych bibliotek oraz grup nieformalnych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacje w wysokości do 8500 zł  można zdobyć na  projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. 

Wnioski nalezy składać za pośrednictwem Panelu wnioskodawcy, dostępnego pod adresem:

http://rownacszanse.pl/system/

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Programem są objęte osoby w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

Projekty dotowane w naszym Programie mogą dotyczyć bardzo różnych tematów, obejmują wszystkie obszary aktywności młodych ludzi, od nauki przez sztukę, sport, do działalności społecznej. Młody człowiek biorąc udział w projekcie poznaje historię swojej miejscowości i najbliższego otoczenia, pisze artykuły, tworzy strony internetowe, zakłada własną rozgłośnię radia internetowego, prowadzi różne działania artystyczne – od plastyki przez fotografię i teatr do filmu.