Ranking Bibliotek 2015

Ankieta z pytaniami dotyczącymi działalności biblioteki gminnej jest skierowana do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin miejskich do 15 tys. mieszkańców. Ankietę należy odesłać do dnia 26 października 2015 r. na adres: gminy@rp.pl

Ankieta znajduje się na stronie Instytutu Książki