Przetestuj materiały edukacyjne dla bibliotek i… wygraj udział w międzynarodowej konferencji!

W naszym projekcie, realizowanym w ramach programu „Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne”, przygotowujemy zestawy edukacyjne, które pomogą bibliotekarzom oraz innym osobom zajmującym się edukacją kulturalną we włączeniu zagadnień wielokulturowości, innowacji społecznych oraz kreatywności w działania swoich instytucji. 

Materiały edukacyjne będą miały formę „pigułek wiedzy i praktyki” w wymienionych trzech obszarach. Harmonogram testów poszczególnych materiałów został przygotowany z uwzględnieniem podziału na obszary: 

a) Tydzień W (wielokulturowość): 13-19 listopada 
b) Tydzień I (innowacje społeczne): 20-26 listopada
c) Tydzień K (kreatywność): 27 listopada – 2 grudnia

Zadaniem każdego „testera” będzie przeczytanie ok. 6-8 stron w języku angielskim i wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej treści materiałów oraz jej przydatności w działaniach edukacyjnych biblioteki (lub innej instytucji).

Co należy zrobić, by wziąć udział w testowaniu materiałów?

Wypełnić deklarację udziału w testowaniu do 8 listopada br. Testerzy mogą wybrać jedną z grup (W lub I lub K), dwie bądź każdą z nich – należy pamiętać o osobnej rejestracji do pracy w każdej z grup. 

Linki do rejestracji/deklaracji udziału w testowaniu:

Wielokulturowość: https://docs.google.com/forms/d/1TbGGcjnxo_bCxpd25gfGnYD31YbsdfQGeB7XnJ1971I/edit

Innowacje społeczne: https://docs.google.com/forms/d/1J2qQW5WIW-iwod4aoWSNlpXJym2OF4ZZ-ksolPaQGqI/edit

Kreatywność: https://docs.google.com/forms/d/1S4MRU54Ip_SpE1Ij6h5J6VgYEzCkacc_-p7WvBAaxf0/edit

Czekać na potwierdzenie udziału oraz szczegółową instrukcję, która zostanie wysłana na początku każdego tygodnia (oznaczonego literą W, I bądź K) 

Do testowania zapraszamy osoby, które:

 

  • pracują w bibliotekach publicznych, ośrodkach kultury lub innych instytucjach prowadzących działania z zakresu edukacji kulturalnej,
  • interesują się tematami: wielokulturowości, innowacji społecznych, kreatywności i ich zastosowaniem w bibliotekach,
  • znają (przynajmniej biernie) język angielski

Co można zyskać?

Najbardziej zaangażowani testerzy (ok. 6 osób z każdej grupy) otrzymają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach dotyczących:

 

  • wielokulturowości w bibliotekach (15.06 w Wilnie), 
  • innowacji społecznych (8.06 w Warszawie)
  • kreatywności w bibliotekach (24.05 w Rydze) 

Każda z konferencji składać się będzie z wykładów, warsztatów i sesji sieciującej z bibliotekarzami z innych krajów (Norwegia, Litwa, Łotwa). Wszystkie koszty uczestnictwa (w tym koszty podróży i zakwaterowania) pokryją organizatorzy. 

Serdecznie zapraszamy!