Projekt "Wędrówki szlakiem roślin…" dla bibliotek z Mazowsza

Projekt polega na organizacji warsztatów dla dzieci i wydarzeń otwartych dla dorosłych. Zakres tematyczny projektu to dzieje i wpływ 12 roślin uprawnych na życie ludzi w różnych regionach świata.

Fundacja zapewnia materiały, częściowe dofinansowanie oraz wsparcie merytoryczne w realizacji działań. Działania realizowane będą w bibliotekach Mazowsza w okresie wrzesień-listopad 2017.

Warunkiem udziału w projekcie jest uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu zaplanowanym na 22 września 2017 r. Termin zgłoszeń do projektu upłynie 30 sierpnia 2017 r. 

Informacje o projekcie, regulamin i ankieta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:

http://miedzykulturowa.org.pl/projekty/edu-miedzykulturowa/wedrowki-szlakiem-roslin/

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.