Projekt "Kodowanie w bibliotece - druga edycja" – najczęściej zadawane pytania

KTÓRE BIBLIOTEKI SĄ UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

W drugiej edycji projektu „Kodowanie w bibliotece” mogą wziąć udział tylko te biblioteki, które uczestniczyły w drugiej albo w trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Mogą to być zarówno biblioteki, które pełniły w PRB rolę bibliotek „wiodących”, jak i „partnerskich”. Projekt „Kodowanie w bibliotece” stanowi część Programu Rozwoju Bibliotek. Zasady udziału w projekcie są określone w regulaminie projektu, który jest dostępny do pobrania na tej stronie: http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Zglos_swoja_biblioteke_do_drugiej_edycji_projektu_Kodowanie_w_bibliotece.html 

Listy uprawnionych bibliotek znajdują się do pobrania tutaj:

Biblioteki uczestniczące w drugiej rundzie PRB z podziałem na województwa 
Biblioteki uczestniczące w trzeciej rundzie PRB z podziałem na województwa 

 

KIEDY ODBĘDĄ SIĘ SZKOLENIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU I JAK DŁUGO BĘDĄ TRWAŁY?

Szkolenia w ramach projektu zorganizują wojewódzkie biblioteki publiczne. Terminy szkoleń, czas ich trwania oraz zasady udziału (np. liczba pracowników danej biblioteki biorących udział w szkoleniu) są ustalane indywidualnie przez WBP zgodnie z potrzebami w danym województwie. Według ustaleń pomiędzy FRSI a wojewódzkimi bibliotekami publicznymi takie szkolenie powinno trwać przynajmniej pół dnia. W sprawach organizacyjnych dotyczących szkoleń w województwie lubuskim, biblioteki z części województwa właściwego dla WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim są proszone o kontakt z WiMBP w Zielonej Górze.

 

JAKI OKRES GWARANCJI BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA SPRZĘT DOSTARCZANY W RAMACH PROJEKTU? GDZIE BĘDZIE SIĘ ZGŁASZAĆ AWARIĘ SPRZĘTU?

W przypadku robotów Photon i urządzenia Magic Dongle będzie to standardowy okres gwarancji: 24 miesiące. W przypadku tabletów Huawei będzie to okres rozszerzony: 36 miesięcy. Informacje o tym, gdzie zgłosić potrzebę naprawy gwarancyjnej, znajdą się na protokole odbioru sprzętu, który biblioteki otrzymają wraz ze sprzętem w dniu dostawy.

 

CZY BIBLIOTEKI SĄ ZOBOWIĄZANE DO UBEZPIECZENIA SPRZĘTU OTRZYMANEGO W RAMACH PROJEKTU? W JAKI SPOSÓB NALEŻY UBEZPIECZYĆ SPRZĘT?

Tak. Zgodnie z punktem V.4) „Regulaminu projektu ‘Kodowanie w bibliotece – II edycja”, jednym z zobowiązań biblioteki w związku z udziałem w projekcie jest ubezpieczenie sprzętu otrzymanego w ramach projektu. Sposób ubezpieczenia ustala biblioteka we własnym zakresie.

 

CZY JEST OKREŚLONA WYMAGANA LICZBA ZAJĘĆ DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ BIBLIOTEKĘ Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU OTRZYMANEGO W RAMACH PROJEKTU?

Liczba zajęć nie została określona w regulaminie projektu. Biblioteki nie muszą wysyłać do FRSI raportów z działań zrealizowanych w ramach projektu, poprosimy natomiast o dane (liczbę wydarzeń oraz liczbę uczestników) w ankiecie, którą roześlemy w przyszłości do wszystkich bibliotek biorących udział w projekcie.