Projekt DIDEL dobrą praktyką programu Erasmus+

Dobre praktyki programu Erasmus+ to projekty wyróżnione przez Komisję Europejską jako szczególnie efektywnie zarządzane i stanowiące źródło inspiracji dla innych.

Źródło: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-PL01-KA204-016652

Celem projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries" (DIDEL) było przygotowanie i rozwój programów edukacji osób dorosłych poprzez stworzenie wspierającego, edukacyjnego środowiska w bibliotekach. W projekcie zajmowaliśmy się następującymi obszarami tematycznymi: wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność, a także: edukacja dorosłych, zarządzanie, partnerstwa i nowe technologie. 

W ramach projektu przygotowaliśmy pakiet edukacyjny dla bibliotek, w którym znalazły się:

  • materiały edukacyjne do samodzielnej lektury 
  • propozycje scenariuszy zajęć do przeprowadzenia w bibliotekach
  • raport z analizy działań bibliotek dotyczących trzech obszarów tematycznych (wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność), realizowanych w różnych krajach
  • model WIK – czyli model biblioteki, która jest wielokulturowa, działa kreatywnie i wprowadza nowatorskie działania w obszarze innowacji społecznych. 

Wszystkie materiały są dostępne na tej stronie:
http://www.biblioteki.org/artykuly/Projekt_DIDEL_pakiet_edukacyjny_dla_bibliotek.html

Projekt "Daily innovators and daily educators in the libraries" był realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w składzie którego znalazły się:
1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja "Reading & Writing" (Holandia)
i - jako lider - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.