Programy MKiDN 2019

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Informacje na temat poszczególnych programów można znaleźć na stronie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019.php